Gradsko komunalno poduzeće Čakom, Čakovec

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću

1 zahtjeva
Poštovana, GKP ČAKOM d.o.o. je upoznat s odredbama Zakona o zaštiti potrošača, tako da u poslovnim prostorijama ima istaknutu obavijest o načinu podno...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?