Klasa:    500-01/20-01/4 Urbroj:   504-04-20-2 U Zagrebu, 27.05.2020. godine     PREDMET: Odgovor na Zahtjev za pristup informacijama – Imeni...
Za: Hrvatska komora inženjera elektrotehnike, Zagreb Poštovani, Ljubazno vas molim dostavu u otvorenom obliku koji omogućuje ponovnu uporabu i u e...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?