Imenici, evidencije i upisnici komore inženjera elektrotehnike - 2020. godina

Trenutno čeka odgovor Hrvatska komora inženjera elektrotehnike, Zagreb, trebali bi odgovoriti brzo i uobičajeno ne kasnije od (detalji).

Miroslav Schlossberg

Za: Hrvatska komora inženjera elektrotehnike, Zagreb

Poštovani,
Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Ljubazno vas molim dostavu u otvorenom obliku koji omogućuje
ponovnu uporabu i u elektronskom obliku na ovu adresu sljedećih
informacija s detaljima kao što je prikazano na vašim internetskim
stranicama:

1. Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike
2. Imenik ovlaštenih voditelja građenja elektrotehničke struke
3. Imenik ovlaštenih voditelja radova elektrotehničke struke
4. Imenik stranih ovlaštenih inženjera elektrotehnike, odnosno stranih ovlaštenih voditelja
građenja elektrotehničke struke, odnosno stranih ovlaštenih voditelja radova elektrotehničke
struke
5. Evidencija voditelja projekta gradnje
6. Evidencija voditelja radova sa završenom srednjom stručnom spremom – tehničara
elektrotehničke struke
7. Evidencija odobrenja za rad izdanih stranim inženjerima elektrotehničke struke
8. Evidencija stranih ovlaštenih osoba elektrotehničke struke kojima je izdana potvrda za
povremeno ili privremeno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja,
poslova vođenja građenja u svojstvu odgovorne osobe, poslova voditelja projekta gradnje,
poslova ispitivanja i prethodnih istraživanja
9. Evidencija osoba kojima je priznala inozemne stručne kvalifikacije
10. Evidencija izdanih EU potvrda, provodi obradu/pripremu IMI dosjea u informacijskom
sustavu unutarnjeg tržišta i izdaje europsku profesionalnu karticu
11. Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora
građenja
12. Upisnik zajedničkih ureda.

Svrha: nekomercijalno.

Ukoliko postoje informacije o načinu vođenja navedenih skupova podataka (npr. opisano u statutu, pravilniku ili nekom drugom internom aktu), dostavite i njih u elektronskom obliku na ovu email adresu.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org