Poštovani gospodine Schlossberg, vezano za Vaš zahtjev za pristup informacijama od 12. svibnja 2020. nastavno Vas u za to propisanom roku upućujemo n...
Za: Hrvatska komora inženjera strojarstva, Zagreb Poštovani, Ljubazno vas molim dostavu u otvorenom obliku koji omogućuje ponovnu uporabu i u elek...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?