Imenici, evidencije i upisnici komore inženjera strojarstva - 2020. godina

Trenutno čeka odgovor Hrvatska komora inženjera strojarstva, Zagreb, trebali bi odgovoriti brzo i uobičajeno ne kasnije od (detalji).

Miroslav Schlossberg

Za: Hrvatska komora inženjera strojarstva, Zagreb

Poštovani,
Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Ljubazno vas molim dostavu u otvorenom obliku koji omogućuje
ponovnu uporabu i u elektronskom obliku na ovu adresu sljedećih
informacija s detaljima kao što je prikazano na vašim internetskim
stranicama:

1. Imenik ovlaštenih inženjera strojarstva
2. Imenik ovlaštenih voditelja građenja strojarske struke
3. Imenik ovlaštenih voditelja radova strojarske struke
4. Imenik stranih ovlaštenih osoba strojarske struke
5. Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja
6. Upisnik zajedničkih ureda
7. Evidencija odobrenja za rad izdanih stranim inženjerima
8. Evidencija stranih ovlaštenih osoba strojarske struke kojima je izdana potvrda za povremeno
ili privremeno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, poslova
vođenja građenja u svojstvu odgovorne osobe, poslova voditelja projekta gradnje, poslova
ispitivanja i prethodnih istraživanja
9. Evidencija osoba kojima je priznala inozemne stručne kvalifikacije
10. Evidencija izdanih EU potvrda
11. Evidencija voditelja projekta gradnje
12. Evidencija voditelja radova sa završenom srednjom stručnom spremom-tehničara
strojarske struke.

Svrha: nekomercijalno.

Ukoliko postoje informacije o načinu vođenja navedenih skupova
podataka (npr. opisano u statutu, pravilniku ili nekom drugom
internom aktu), dostavite i njih u elektronskom obliku na ovu email
adresu.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org