Hrvatska poštanska banka, Zagreb

Republika Hrvatska osnivač tijela javne vlasti, Trgovačka društva and Gospodarstvo, također poznato kao HPB

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je dioničko društvo

1 zahtjeva
povlašteni krediti za članove NO
Odgovor Hrvatska poštanska banka, Zagreb prema Duje Prkut dana .

Djelomično uspješno.

Poštovani, dostavljamo vam Pravilnik o kreditiranju radnika Hrvatske poštanske banke u skladu s Rješenjem povjerenice za informiranje Klasa: UP/II-008...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?