povlašteni krediti za članove NO

Pisani zahtjev podnositelja Duje Prkut za Hrvatska poštanska banka, Zagreb

Trenutno čeka odgovor, Hrvatska poštanska banka, Zagreb mora odgovoriti brzo i uobičajeno ne kasnije od (detalji).

Od: Duje Prkut

Za: Hrvatska poštanska banka, Zagreb

Poštovani,

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama tražim da mi
se omogući pristup sljedećim informacijama, elektroničkim putem, u
obliku odgovora na ovaj mail:

- imena i prezimena članova Nadzornog odbora HPB-a kojima su od
2009. do danas odobreni povlašteni kunski krediti temeljem
Pravilnika o kreditiranju zaposlenika Hrvatske poštanske banke

- Pravilnik o kreditiranju zaposlenika Hrvatske poštanske banke

- odluku nadležnog tijela u banci koje je donijelo odluku da se
Pravilnik o kreditiranju zaposlenika Hrvatske poštanske banke
primjenjuje i na članove Nadzornog odbora, iako nisu zaposlenici
banke

S poštovanjem,

Duje Prkut

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Hrvatska poštanska banka, Zagreb može: