Hrvatske šume Consult, Zagreb

Trgovačka društva, Poljoprivreda, šumarstvo i veterinarstvo and Javnopravno tijelo ili tijelo s prenesenim javnim ovlastima je osnivač tijela javne vlasti, također poznato kao HŠ Consult

Ovo tijelo javne vlasti registirarno je društvo s ograničenom odgovornošću

1 zahtjev
Pozdrav, prema dokumentu [1]http://portal.hrsume.hr/images/dok/consult/RegistarKonzultacijeJavnosti.pdf   registar se vodi lokalno po UŠP. Mi imamo...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?