Hrvatske šume Consult, Zagreb

Javnopravno tijelo ili tijelo s prenesenim javnim ovlastima je osnivač tijela javne vlasti, Trgovačka društva, Poljoprivreda, šumarstvo i veterinarstvo and tijelo javne vlasti više nije aktivno, također poznato kao HŠ Consult

Ovo tijelo javne vlasti registirarno je društvo s ograničenom odgovornošću

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji. Zato nije moguće podnijeti novi zahtjev, ali možete pretraživati zahtjeve ranije poslane ovom tijelu.

1 zahtjeva
Pozdrav, prema dokumentu [1]http://portal.hrsume.hr/images/dok/consult/RegistarKonzultacijeJavnosti.pdf   registar se vodi lokalno po UŠP. Mi imamo...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?