Komunalac Vrbovec

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću

1 zahtjev
Email adresa za ponošenje prigovora potrošača
Komunalac Vrbovec je odgovorio podnositelju Zdenka Radoš dana .
Uspješan.
Poštovani, prigovori Komunalcu Vrbovec d.o.o. pisanim se putem podnose u poslovnim prostorijama Društva, svaki radni dan osim subote u vremenu od 07-1...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?