Mala hidroelektrana Pleternica d.o.o. za proizvodnju električne energije, Pleternica

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Gospodarstvo

Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema Mala hidroelektrana Pleternica d.o.o. za proizvodnju električne energije, Pleternica koristeći ovu stranicu.