Mala hidroelektrana Pleternica d.o.o. za proizvodnju električne energije, Pleternica

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Gospodarstvo

1 zahtjeva
Za: Mala hidroelektrana Pleternica d.o.o. za proizvodnju električne energije, Pleternica Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama tražimo dos...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?