Odgovor je zaprimljen postanskim putem. Klasa UP/I-023-03/17-01/0003 Urbroj 532-06-01-01/8-17-01 Zagreb, 12. travnja 2017 RJESENJE kojim se odbi...
U privitku vam dostavljamo traženu informaciju, molimo samo da potvrdite primitak maila, S poštovanjem, Mario Violić, dipl. iur.
1713-94 Žalba Povjereniku za informiranje protiv rješenja Ministarstva kulture - Baza prijevoda djela hrvatske književnosti (otvaranje baze podataka)
Popis muzeja u RH
Ministarstvo kulture je odgovorio podnositelju Vedrana Franić dana .
Uspješan.
Poštovani, u privitku vam dostavljamo obavijest na mail sukladno vašem traženju, S poštovanjem, Mario Violić, dipl.iur.
Predstavka je poslana Povjerenici za informiranje 13.06.2016.
Predstavka je poslana Povjerenici za informiranje 13.06.2016.
Žalba je poslana Povjerenici za informiranje 11.05.2016.
Žalba je poslana Povjerenici za informiranje 11.05.2016.
Poštovana gđo. Radočaj, u privitku Vam dostavljam obavijest Ministarstva kulture kojim Vas pozivamo na ispravak Vašeg Zahtjeva. S poštovanjem, Tama...
Darovi koje su primili dužnosnici od 2011-2015
Ministarstvo kulture je odgovorio podnositelju Sonja Radočaj dana .
Ne posjedujemo informacije.
        Poštovana, u privitku dopisa dostavljamo Vam traženu informaciju. Srdačan pozdrav, Nikolina Šipić Pahanić    
Poštovani, u privitku Vam dostavljam obavijest Ministarstva kulture kojim Vas pozivamo na ispravak Vašeg Zahtjeva. S poštovanjem, Tamara Gajić, mag....
Otvaranje baze podataka - registar kulturnih dobara Povučeno od strane podnositelja zahtjeva.
Duplikat s http://imamopravoznati.org/request/otvaranje_baze_podataka_registar_6
Diskriminacija prilikom plaćanja Spomeničke rente
Ministarstvo kulture je odgovorio podnositelju Miro dana .
Djelomično uspješno.
Poštovani, u privitku Vam dostavljam mišljenje Ministarstva kulture vezano za Vaš upit o naplati spomeničke rente. S poštovanjem, Tamara Gajić, mag....
članovi/ce Povjerenstva za neprofitne medije
Ministarstvo kulture je odgovorio podnositelju Gabrijela Ivanov dana .
Uspješan.
Poštovana gđo. Ivanov,   u privitku Vam šaljemo odgovor Ministarstva kulture vezano za Vaš Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama....

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?

  

Više o ovom tijelu javne vlasti

Službena stranica
E-mail adresa službenika za informiranje
Tražite nas da ažuriramo adresu službenika za informiranje