Preslika konzervatorske podloge za ruralnu cjelinu Napoje i ostala pitanja

Pisani zahtjev podnositelja Frane Torre za Ministarstvo kulture, Zagreb

Ministarstvo kulture, Zagreb ne posjeduje traženu informaciju.

Od: Frane Torre

Za: Ministarstvo kulture, Zagreb

Poštovane/i,

U izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Komiže
(Broj: 02/15), članak 81. stavak 4. stoji:

Izrada konzervatorskih podloga radi zaštite i očuvanja
kulturno-povijesnog identiteta urbanih i ruralnih cjelina za
obuhvat zaštićenih urbanih, urbano-ruralnih i ruralnih cjelina
potrebno je izraditi konzervatorsku podlogu i to bez obzira na
pravni stupanj zaštite (Z ili P). Izradi Urbanističkog plana
uređenja za cjelovite zone treba prethoditi arheološko
rekognosticiranje terena ili izrada konzervatorske podloge ukoliko
nadležno tijelo utvrdi da je potrebno. Temeljem rezultata
arheološkog rekognosticiranja terena i (ili) konzervatorske podloge
nadležno će tijelo utvrditi mjere zaštite područja koje je potrebno
uvrstiti u UPU.

Naša pitanja:

1. Postoji li konzervatorska podloga za ruralnu cjelinu Napoje?
2. Je li provedeno arheološko rekognosticiranja terena na otoku
Biševu?
3. Smatra li se naselje Napoje uopće ruralnom cjelinom i je li kao
takvo zaštićeno?
4. Ako jest, što sve obuhvaća ta zaštita?

S poštovanjem,

Frane Torre
U ime građanske inicijative "Spasimo Biševo"
https://spasimobisevo.org/

Spojite s ovim

Od: Mario Violić
Ministarstvo kulture, Zagreb


Attachment obavijest.pdf
725K Download View as HTML


Poštovani,

U privitku dostavljamo odgovor, te Vam šaljemo kontakt podatke osobe iz Konzervatorskog odjela u Splitu kojoj se možete obratiti da dobijete sve zatražene informacije (gospođa Helena Čolak, [e-mail adresa], tel: 021/305451),

S poštovanjem,

Mario Violić, službenik za informiranje Ministarstva kulture

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo kulture, Zagreb može: