Poštovani, sukladno Vašem traženju izvješćujem Vas da Općina Drenovci ne objavljuje pozive s materijalima na sjednicama Općinskog vijeća na službenim...
Ulaganje u poljoprivrdu
Zahtjev je poslan za Općina Drenovci od Ilija Tikvić dana .
Kašnjenja
Za: Općina Drenovci Zakonskim propisima je određeno da se sredstva dobivena prodajom i zakupom državnog poljoprivrednog zemljišta moraju ponovno uloži...
Energetska učinkovitost javne rasvjete
Općina Drenovci je odgovorio podnositelju Ilija Tikvić dana .
Uspješan.
Poštovani, Sukladno Vašem dopisu od 7. siječnja 2018. godine, i našem odgovoru od 11. siječnja 2018. godine, još jednom Vas izvješćujemo da sukladno č...
Uređenje poljskih puteva
Zahtjev je poslan za Općina Drenovci od Ilija Tikvić dana .
Kašnjenja
Za: Općina Drenovci Molim Vas da mi u pdf dostavite - pristigle ponude firmi koje su nudile nasipanje kamenom poljskih puteva tokom 2015 , 2016 i 2...
Plan gospodarenja otpadom
Zahtjev je poslan za Općina Drenovci od Ilija Tikvić dana .
Kašnjenja
Za: Općina Drenovci Molim Vas da mi u pdf dostavite Plan gospodarenja otpadom i zadnje izvješće o realizaciji Plana gospodarenja otpadom koje je usvo...
Cijena vode i odvodnje
Zahtjev je poslan za Općina Drenovci od Ilija Tikvić dana .
Kašnjenja
Za: Općina Drenovci Molim Vas da mi u pdf dostavite : - zahtjev i obrazloženje distributera vode i odvodnje za odobrenje trenutne cijene vode i odvo...
Financiranje medija
Zahtjev je poslan za Općina Drenovci od Melisa Skender dana .
Čeka odgovor na predstavku.
Za: Općina Drenovci Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije: - Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 201...
U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25, stavka 2 Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom sl...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?

  

Više o ovom tijelu javne vlasti

Službena stranica
E-mail adresa službenika za informiranje
Tražite nas da ažuriramo adresu službenika za informiranje