Informacije o provedenim lokalnim referendumima u općinama RH
Dodatna poruka poslana je Općina Drenovci od strane Sara Maksimović dana .

Uspješan.

Za: Ana Drenovci Poštovana, Zahvaljujem na dostavljenim informacijama. Srdačno, Sara Maksimović
Poštovani, Kako Općina Drenovci ne raspolaže traženim podacima te Vam iste nismo u mogućnosti dostaviti. S poštovanjem, Općina Drenovci  ned, 22....
Poštovani, sukladno Vašem traženju odnosno dopisu od 8. ožujka 2021. godine i ispravku zahtjeva od 8. ožujka 2021. godine izvješćujem Vas o slijedeće...
Poštovani, sukladno Vašem traženju od 8. ožujka 2021. godine u ostavljenom roku dostavljam u privitku  zapisnik s 35. sjednice Općinskog vijeća općin...
Nasipanje poljskih puteva
Odgovor Općina Drenovci prema Matej Jerković dana .

Djelomično uspješno.

Poštovani, sukladno Vašem zahtjevu od 9. ožujka 2021. godine, kao i ispravku zahtjeva od 14. ožujka 2021. godine, u ostavljenom zakonskom roku izvješ...
Popis punionica za e-automobile
Odgovor Općina Drenovci prema Zdenka Radoš dana .

Ne posjeduju informacije

Poštovana, na području Općine Drenovci nema punionica za električne automobile niti je Općina Drenovci iste sufinancirala. S poštovanjem, Stjepan A...
Procjena opasnosti
Odgovor Općina Drenovci prema Ilija Tikvić dana .

Uspješan.

Poštovani, temeljem Vašeg zahtjeva od 4. listopada  2020. godine o pravu na pristup informacijama izvješćujem Vas da Općina Drenovci nema trenutno va...
Poštovani, sukladno Vašem traženju izvješćujem Vas da Općina Drenovci ne objavljuje pozive s materijalima na sjednicama Općinskog vijeća na službenim...
Ulaganje u poljoprivrdu
Zahtjev poslan Općina Drenovci od strane Ilija Tikvić dana .

Jako kasni

Za: Općina Drenovci Zakonskim propisima je određeno da se sredstva dobivena prodajom i zakupom državnog poljoprivrednog zemljišta moraju ponovno uloži...
Energetska učinkovitost javne rasvjete
Odgovor Općina Drenovci prema Ilija Tikvić dana .

Uspješan.

Poštovani, Sukladno Vašem dopisu od 7. siječnja 2018. godine, i našem odgovoru od 11. siječnja 2018. godine, još jednom Vas izvješćujemo da sukladno č...
Uređenje poljskih puteva
Zahtjev poslan Općina Drenovci od strane Ilija Tikvić dana .

Jako kasni

Za: Općina Drenovci Molim Vas da mi u pdf dostavite - pristigle ponude firmi koje su nudile nasipanje kamenom poljskih puteva tokom 2015 , 2016 i 2...
Plan gospodarenja otpadom
Zahtjev poslan Općina Drenovci od strane Ilija Tikvić dana .

Jako kasni

Za: Općina Drenovci Molim Vas da mi u pdf dostavite Plan gospodarenja otpadom i zadnje izvješće o realizaciji Plana gospodarenja otpadom koje je usvo...
Cijena vode i odvodnje
Zahtjev poslan Općina Drenovci od strane Ilija Tikvić dana .

Jako kasni

Za: Općina Drenovci Molim Vas da mi u pdf dostavite : - zahtjev i obrazloženje distributera vode i odvodnje za odobrenje trenutne cijene vode i odvo...
Financiranje medija
Zahtjev poslan Općina Drenovci od strane Melisa Skender dana .

Čeka odgovor na požurnicu

Za: Općina Drenovci Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije: - Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 201...
U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25, stavka 2 Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom sl...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?