Cijena vode i odvodnje
Općina Stari Jankovci je odgovorio podnositelju Ilija Tikvić dana .
Čeka klasifikaciju.
Poštovani, temeljem Vašeg traženja dostavljamo Vam Zahtjev za suglasnost Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije na Odluku o cijeni vodnih usluga (pdf) ka...
Financiranje medija
Općina Stari Jankovci je odgovorio podnositelju Melisa Skender dana .
Uspješan.
Poštovani, Općina Stari Jankovci ima sklopljen Ugovor samo sa VTV d.o.o. za proizvodnju, prijenos i emitiranje televizijskog programa, Vinkovci na god...
Za: osjankov Ljubazno vas molim dopunu informacija od 16.5.: - dostavite bruto iznos naknada/placa (s ukljucenim doprinosima, minuli radi itd, tj...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?