Plan gospodarenja otpadom
Općina Stari Jankovci je odgovorio podnositelju Ilija Tikvić dana .
Uspješan.
$&wffi W REPUBLIKA HRVATSI<A RSKO-SR/JEMSKA 2 U PA V IJ KOV A opc//vA sT"ARl JA A/KO yol N UA 0pCinsko vije&e KLA,$A: 426-0A1740/Az URBROJ: 2188...
Uređenje poljskih puteva
Općina Stari Jankovci je odgovorio podnositelju Ilija Tikvić dana .
Uspješan.
Poštovani, uređenje poljskih putova na području Općine Stari Jankovci vrši trgovačko društvo Eko Jankovci, d.o.o. koje je u vlasništvu Općine Stari...
Cijena vode i odvodnje
Općina Stari Jankovci je odgovorio podnositelju Ilija Tikvić dana .
Uspješan.
Poštovani, temeljem Vašeg traženja dostavljamo Vam Zahtjev za suglasnost Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije na Odluku o cijeni vodnih usluga (pdf) ka...
Financiranje medija
Općina Stari Jankovci je odgovorio podnositelju Melisa Skender dana .
Uspješan.
Poštovani, Općina Stari Jankovci ima sklopljen Ugovor samo sa VTV d.o.o. za proizvodnju, prijenos i emitiranje televizijskog programa, Vinkovci na god...
Za: osjankov Ljubazno vas molim dopunu informacija od 16.5.: - dostavite bruto iznos naknada/placa (s ukljucenim doprinosima, minuli radi itd, tj...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?

  

Više o ovom tijelu javne vlasti

Službena stranica
E-mail adresa službenika za informiranje
Tražite nas da ažuriramo adresu službenika za informiranje