Poštovani, ovim putem Vas obavještavamo da Mjesni odbori na području Općine Stari Jankovci nisu imali dodijeljen OIB ili MB, a Statutarnom odlukom o i...
Popis punionica za e-automobile
Odgovor Općina Stari Jankovci prema Zdenka Radoš dana .

Ne posjeduju informacije

Poštovana, na području Općine Stari Jankovci nemamo punionice za električna vozila S poštovanjem, Dubravka Vrselja, struč.spec.admin.publ. Pročel...
Plan gospodarenja otpadom
Odgovor Općina Stari Jankovci prema Ilija Tikvić dana .

Uspješan.

$&wffi W REPUBLIKA HRVATSI<A RSKO-SR/JEMSKA 2 U PA V IJ KOV A opc//vA sT"ARl JA A/KO yol N UA 0pCinsko vije&e KLA,$A: 426-0A1740/Az URBROJ: 2188...
Uređenje poljskih puteva
Odgovor Općina Stari Jankovci prema Ilija Tikvić dana .

Uspješan.

Poštovani, uređenje poljskih putova na području Općine Stari Jankovci vrši trgovačko društvo Eko Jankovci, d.o.o. koje je u vlasništvu Općine Stari...
Cijena vode i odvodnje
Odgovor Općina Stari Jankovci prema Ilija Tikvić dana .

Uspješan.

Poštovani, temeljem Vašeg traženja dostavljamo Vam Zahtjev za suglasnost Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije na Odluku o cijeni vodnih usluga (pdf) ka...
Financiranje medija
Odgovor Općina Stari Jankovci prema Melisa Skender dana .

Uspješan.

Poštovani, Općina Stari Jankovci ima sklopljen Ugovor samo sa VTV d.o.o. za proizvodnju, prijenos i emitiranje televizijskog programa, Vinkovci na god...
Iznos bruto mjesečnih plaća načelnika, zamjenika načelnika i predsjednika općinskog vijeća
Dodatna poruka poslana je Općina Stari Jankovci od strane David Tadis dana .

Djelomično uspješno.

Za: osjankov Ljubazno vas molim dopunu informacija od 16.5.: - dostavite bruto iznos naknada/placa (s ukljucenim doprinosima, minuli radi itd, tj...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?