Informacije o provedenim lokalnim referendumima u općinama RH
Dodatna poruka poslana je Općina Stari Jankovci od strane Sara Maksimović dana .

Uspješan.

Za: Općina Stari Jankovci Poštovana, Hvala na dostavljenoj informaciji. Srdačan pozdrav, Sara Maksimović
Poštovani, ovim putem Vas obavještavamo da Mjesni odbori na području Općine Stari Jankovci nisu imali dodijeljen OIB ili MB, a Statutarnom odlukom o i...
Popis punionica za e-automobile
Odgovor Općina Stari Jankovci prema Zdenka Radoš dana .

Ne posjeduju informacije

Poštovana, na području Općine Stari Jankovci nemamo punionice za električna vozila S poštovanjem, Dubravka Vrselja, struč.spec.admin.publ. Pročel...
Plan gospodarenja otpadom
Odgovor Općina Stari Jankovci prema Ilija Tikvić dana .

Uspješan.

$&wffi W REPUBLIKA HRVATSI<A RSKO-SR/JEMSKA 2 U PA V IJ KOV A opc//vA sT"ARl JA A/KO yol N UA 0pCinsko vije&e KLA,$A: 426-0A1740/Az URBROJ: 2188...
Uređenje poljskih puteva
Odgovor Općina Stari Jankovci prema Ilija Tikvić dana .

Uspješan.

Poštovani, uređenje poljskih putova na području Općine Stari Jankovci vrši trgovačko društvo Eko Jankovci, d.o.o. koje je u vlasništvu Općine Stari...
Cijena vode i odvodnje
Odgovor Općina Stari Jankovci prema Ilija Tikvić dana .

Uspješan.

Poštovani, temeljem Vašeg traženja dostavljamo Vam Zahtjev za suglasnost Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije na Odluku o cijeni vodnih usluga (pdf) ka...
Financiranje medija
Odgovor Općina Stari Jankovci prema Melisa Skender dana .

Uspješan.

Poštovani, Općina Stari Jankovci ima sklopljen Ugovor samo sa VTV d.o.o. za proizvodnju, prijenos i emitiranje televizijskog programa, Vinkovci na god...
Iznos bruto mjesečnih plaća načelnika, zamjenika načelnika i predsjednika općinskog vijeća
Dodatna poruka poslana je Općina Stari Jankovci od strane David Tadis dana .

Djelomično uspješno.

Za: osjankov Ljubazno vas molim dopunu informacija od 16.5.: - dostavite bruto iznos naknada/placa (s ukljucenim doprinosima, minuli radi itd, tj...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?