Energetska učinkovitost javne rasvjete
Općina Vrbanja je odgovorio podnositelju Ilija Tikvić dana .
Uspješan.
Poštovani, Temeljem Vašeg zahtjeva, u prilogu Vam dostavljamo Energetski pregled javne rasvjete na području Općine Vrbanja u pdf obliku. Lijep pozdra...
Cijena vode i odvodnje
Zahtjev je poslan za Općina Vrbanja od Ilija Tikvić dana .
Čeka odgovor.
Za: Općina Vrbanja Molim Vas da mi u pdf dostavite : - zahtjev i obrazloženje distributera vode i odvodnje za odobrenje trenutne cijene vode i odvod...
Financiranje medija
Općina Vrbanja je odgovorio podnositelju Melisa Skender dana .
Uspješan.
  REPUBLIKA HRVATSKA vuKOvARSKO-SRTJEMSKA Zur,r.Nr.ra operN,q. VRBANJA KLASA: 032-0lll7-0ll lI48 URBROJ: 22121 08-01 I 0l -17 -2 Vrbanja, 26. listopa...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?