Informacije o provedenim lokalnim referendumima u općinama RH
Dodatna poruka poslana je Općina Vrbanja od strane Sara Maksimović dana .

Uspješan.

Za: Općina Vrbanja Poštovana, Puno hvala na dostavljenim informacijama. Srdačno, Sara Maksimović
Mjesna samouprava na području jedinice lokalne samouprave
Odgovor Općina Vrbanja prema Miroslav Schlossberg dana .

Ne posjeduju informacije

  REPUBLIKA HRVATSKA VuKovARSKO-SRTJEMSKA Zup,t Nrm E oPerx^^ vnnL*r^ - URBROJ: 2196-31 -03 -2-23 -2 Vrbanja,0l. veljade 2023. godine IMAMO PRAV...
Popis punionica za e-automobile
Odgovor Općina Vrbanja prema Zdenka Radoš dana .

Ne posjeduju informacije

  REPUBLIKA HRVATSKA vuKovARSKo- SRTJEMSKA Zup.lNrra OPCINA VRBANJA KLASA: 032-01120-0ll l40l URBROJ : 22121 08 -01 I 0l -20 -2 Vrbanja, 30. prosinca...
Procjena opasnosti
Odgovor Općina Vrbanja prema Ilija Tikvić dana .

Uspješan.

Poštovani, U prilogu Vam dostavljamo naslovnu stranicu i sadržaj Procjene rizika Općine Vrbanja iz zaštite na radu koju je izradila tvrtka HD usluge d...
  REPUBLIKA HRVATSKA VuKOVARSKO-SRTJEMSKA Zur.LNr.r,q. orirNl vRBANJA KLASA: 032-0lll8-01/ 806 URBROJ : 2212 I 08 -0 I I 0l -I 8'2 Vrbanja, 29. l...
Ulaganje u poljoprivrdu
Odgovor Općina Vrbanja prema Ilija Tikvić dana .

Uspješan.

Poštovani, Temeljem Vašeg zahtjeva za pristup informacijama, dostavljamo Vam slijedeći odgovor: Prihodi Proračuna Općine Vrbanja ostvareni od zakupa...
Uređenje poljskih puteva
Odgovor Općina Vrbanja prema Ilija Tikvić dana .

Uspješan.

Poštovani, Temeljem Vašeg zahtjeva dužni smo Vas izvijestiti da tijekom 2015. Godine nije bilo izvođenja radova - nasipanje kamenom poljskih putova....
Cijena vode i odvodnje
Odgovor Općina Vrbanja prema Ilija Tikvić dana .

Uspješan.

Poštovani, U prilogu Vam dostavljamo odgovor na Vaš zahtjev za ostvarivanje na pristup informacijama. Lijep pozdrav, OPĆINA VRBANJA Službenica za i...
Plan gospodarenja otpadom
Odgovor Općina Vrbanja prema Ilija Tikvić dana .

Uspješan.

Poštovani, Temeljem Vašeg zahtjeva u prilogu Vam dostavljamo: - Plan gospodarenja otpadom Općine Vrbanja. U tijeku je izrada novog Plana gospodarenja...
Energetska učinkovitost javne rasvjete
Odgovor Općina Vrbanja prema Ilija Tikvić dana .

Uspješan.

Poštovani, Temeljem Vašeg zahtjeva, u prilogu Vam dostavljamo Energetski pregled javne rasvjete na području Općine Vrbanja u pdf obliku. Lijep pozdra...
Financiranje medija
Odgovor Općina Vrbanja prema Melisa Skender dana .

Uspješan.

  REPUBLIKA HRVATSKA vuKOvARSKO-SRTJEMSKA Zur,r.Nr.ra operN,q. VRBANJA KLASA: 032-0lll7-0ll lI48 URBROJ: 22121 08-01 I 0l -17 -2 Vrbanja, 26. listopa...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?