Poštovani, Sukladno članku 13. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13), a sljedom vašeg zahtjeva za dopunu informacija koje nedostaju u...
Dress code u hrvatskim školama
Osnovna škola - Scuola Elementare San Nicolo, Rijeka je odgovorio podnositelju Hanna Mohar dana .
Djelomično uspješno.
Poštovana, sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 172/03), a vezano za Vaš zahtjev dostavlja se tražena informacija: 1) O...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?