Ponikve voda, Krk

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću

1 zahtjeva
Projekt Jadran...podprojekti Krk..Malinska /Njivice ...Omisalj
Zahtjev poslan Ponikve voda, Krk od strane Barth Igor dana .

Kašnjenja

Za: Ponikve voda, Krk Postovani... upitujem slijedece informacije Uporabna dozvola UPOV Malinska/ Njivice (predtretman) Troskovi gradnje dozaznog baze...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?