Poštovani,   Temeljem Vašeg Zahtjeva za pristup informacijama, kojim tražite broj zaprimljenih zahtjeva za odobravanje korištenja sekundarne pravn...
Odgovor na ovaj zahtjev nije zaprimljen putem ove platforme te s toga nije poznato je li i sto je zaprimljeno. Ukoliko zaprimite odgovor drugim pute...
Financiranje medija
Zahtjev poslan Splitsko-dalmatinska županija od strane Melisa Skender dana .

Čeka odgovor na požurnicu.

Za: Splitsko-dalmatinska županija Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije: - Popis medija s kojima su tijek...
Financiranje političkih stranka
Zahtjev za Splitsko-dalmatinska županija od strane Stjepan Zlodi. Komentirao Alumni Sonja dana .

Kašnjenja

U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom s...
Pregled vlasničkih udjela u trgovačkim društvima
Dodatna poruka poslana je Splitsko-dalmatinska županija od strane Miroslav Schlossberg dana .

Uspješan.

Za: Škorić Ana-Marija Potvrdujem primitak. S poštovanjem, Miroslav Schlossberg
Zahtjev za pregled dokumentacije
Odgovor Splitsko-dalmatinska županija prema Ruža Kovačević Bilić dana .

Djelomično uspješno.

MOLIMO POTVRDITE PRIMIRAK PRETHODNOG E-MAILA! ZAHVALJUJEMO!
U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25, stavka 2 Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom sl...
Članstvo županije u udrugama
Zahtjev za Splitsko-dalmatinska županija od strane Katarina. Komentirao Alumni Sonja dana .

Kašnjenja

U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25, stavka 2 Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom sl...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?