Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Studentski centar Pula

Javnopravno tijelo ili tijelo s prenesenim javnim ovlastima je osnivač tijela javne vlasti, Javne ustanove and Odgoj, obrazovanje, znanost i sport, također poznato kao Studentski centar Pula

Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Studentski centar Pula koristeći ovu stranicu.