Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Studentski centar Pula

Javnopravno tijelo ili tijelo s prenesenim javnim ovlastima je osnivač tijela javne vlasti, Javne ustanove and Odgoj, obrazovanje, znanost i sport, također poznato kao Studentski centar Pula

1 zahtjeva
Poštovani, U privitku dostavljam tražene informacije. S poštovanjem, Sanda Rojnić Sinković On 31.07.2022 18:00, Mirko Šar wrote: Za: Sveučili...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?