Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (ZPPI) "adresa" je vaša elektronska adresa putem koje ste poslali zahtjev elektronskim putem na intern...
Poštovani Temeljem obrazloženja Vašeg zahtjeva u prilogu Vam dostavljam Izvješća o financiranju Studentskog zbora u proteklih 10 godina. S poštovanj...
Poštovani U privitku Vam dostavljamo tražene informacije temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama. S poštovanjem Povjerenik za informiranje Umj...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?