Financijski izvještaji studentskih zborova u posljednjih 10 godina

Pisani zahtjev podnositelja Marko Matijević za Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Zahtjev je uspješan.

Od: Marko Matijević

Za: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

molimo vas da mi dostavite u digitalnom obliku financijske
izvještaje studentskog zbora za posljednjih 10 godina odgovorom na
ovu adresu.

Ljubazno vas molim da potvrdite primitak ovog zahtjeva.

S poštovanjem,

Marko Matijević
www.srednja.hr

Spojite s ovim

Od: "Ljilja Šrepfler, Sveučilište u Osijeku, Ured rektora"
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Poštovani,

Vaš Zahtjev je upućen službeniku za informiranje čije se ime nalazi na
internetskoj stranici Sveučilišta pod linkom
http://www.unios.hr/?g=4&i=165

Molim da se ubuduće izravno obraćate službeniku za informiranje.

S poštovanjem,

Ljilja Šrepfler
_______________________________________________
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ured rektora
Trg Sv. Trojstva 3
HR-31000 Osijek
Tel. ++385 31 224 102
Mob. ++385 91 224 1003
Faks ++385 31 207 015

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Renata Šinko
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku


Attachment utf 8 Rje enje.pdf
767K Download View as HTML


Poštovani,

U prilogu je skenirano Rješenje o odbacivanju zahtjeva za pristup
informacijama.
Molim Vas adresu na koju bih dostavila navedeno Rješenje.

S poštovanjem,

Službenica za informiranje

Renata Šinko, dipl. iur.

--

Spojite s ovim

Administratorica Sonja - komentar ()

Tijelo javne vlasti traži dostavu fizičke adrese jer Rješenjem odbacuje zahtjeva za pristup informacijama.

Tijelo javne vlasti može tražiti kućnu adresu ako treba dostaviti odgovor papirnato s dostavnicom i to samo kada rješenjem odbija ili odbacuje zahtjev za pristup informacijama i kada dostavlja rješenje na zahtjev za ponovnu uporabu informacija. Više pročitajte na http://imamopravoznati.org/help/privacy#...

Imamo pravo znati je javni portal za podnošenje zahtjeva za pristup informacijama te zbog sigurnosti vaših osobnih podatka i politici privatnosti ove internetske stranice ne šaljite vašu kućnu adresu putem ovog javnog portala.

Savjetujemo vam da odgovorite tijelu javne vlasti da "Na Vaš zahtjev svoju kućnu adresu dostaviti ću odvojeno putem privatnog emaila, a sukladno čl.17. st.2. ZPPI-ja naznačujem da želim primiti Vaš odgovor na isti način i na istu elektronsku adresu putem koje ste zaprimili moj zahtjev. Molim vas da moje osobne podatke (npr. kućna adresa) uklonite prije dostavljanja odgovora elektronskim putem sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka."

Potražite email adresu službenika za informiranje tako da kliknete na link s nazivom tijela javne vlasti te na profilnoj stranici tijela javne vlasti na Imamo pravo znati s lijeve strane potražite link "E-mail adresa službenika za informiranje". Korištenjem vaše privatne email adrese, pošaljite kućnu adresu na email tijela javne vlasti te u naslovu vaše poruke navedite naziv vašeg zahtjeva.

Link to this

Administrator Miroslav - komentar ()

Iako Studentski zborovi nisu odvojeno tijelo javne vlasti, djeluju najvjerovatnije u sklopu Sveucilista (?) od kojega dobivaju proracunska sredstva i kome moraju izvjestavati o trosenju alociranih sredstava.

Predlazem da pokusate s odgovorom na ovaj thread i dostavite u odgovoru "zahtjev za ispravak ili dopunu informacije" te specificirate detaljnije sto trazite. Sveuciliste kao tijelo javne vlasti duzno ej dostaviti sve dokumente s kojma raspolazu - bez obzira postoji li ili ne zakonska osnova da kreiraju tu informaciju, cim informacija vec postoji i podnositelj zahtjeva za pristup informacijama je trazi duzni su dostaviti trazenu informaciju.

Zakon o pravu na pristup informacijama pod "Dopuna i ispravak informacije" u članku 24. propisuje ako korisnik smatra da informacija pružena na temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, može zahtijevati njezin ispravak, odnosno dopunu u roku od 15 dana od dana dobivanja informacije. Tijelo javne vlasti obvezno je odlučiti o zahtjevu za dopunu, odnosno ispravak informacije u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva, sukladno odredbama članka 23. navedenog Zakona.

Link to this

Od: Marko Matijević

Za: Renata Šinko

Na Vaš zahtjev svoju kućnu adresu dostaviti ću odvojeno putem
privatnog emaila, a sukladno čl.17. st.2. ZPPI-ja naznačujem da
želim primiti Vaš odgovor na isti način i na istu elektronsku
adresu putem koje ste zaprimili moj zahtjev. Molim vas da moje
osobne podatke (npr. kućna adresa) uklonite prije dostavljanja
odgovora elektronskim putem sukladno Zakonu o zaštiti osobnih
podataka."

Sveučilište kao tijelo javne vlasti duzno je dostaviti sve
dokumente s kojma raspolažu - bez obzira postoji li ili ne zakonska
osnova da kreiraju tu informaciju, čim informacija već postoji i
podnositelju zahtjeva za pristup informacijama je dužno dostaviti
traženu informaciju.

Hvala vam na pojašnjenju, međutim prema zakonu o studentskom zboru
i drugim studentskim organizacijama, članku 1. (Rad studentskog
zbora financira se iz proračuna visokog učilišta na kojem
studentski zbor djeluje.) i 12. (Studentski zbor i druge studentske
organizacije bez pravne osobnosti raspolažu sredstvima za svoj rad
u okviru računa visokog učilišta, sukladno zakonu i općem aktu
visokog učilišta) jasno je da se troškovi zborova podmiruju s
računa visokog učilišta, a mene upravo zanimaju ti financijski
izvještaji po godinama.

Od ostalih Sveučilišta dobivam uredno financijske izvještaje po
godinama pa ne vidim zašto bi to bio problem Sveučilištu u Osijeku.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzb...

S poštovanjem,

Marko Matijević

Spojite s ovim

Od: Renata Šinko
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku


Attachment utf 8 Izvje e o financiranju studentskog zbora za 2006.godinu 2.pdf
542K Download View as HTML

Attachment utf 8 Izvje e o financiranju studentskog zbora za 2007.godinu.pdf
621K Download View as HTML

Attachment utf 8 Izvje e o financiranju studentskog zbora za 2008.godinu.pdf
720K Download View as HTML

Attachment utf 8 Izvje e o financiranju studentskog zbora za 2009.godinu.pdf
700K Download View as HTML

Attachment utf 8 Izvje e o financiranju studentskog zbora za 2010.godinu.pdf
614K Download View as HTML

Attachment utf 8 Izvje e o financiranju studentskog zbora za 2011.godinu.pdf
671K Download View as HTML

Attachment utf 8 Izvje e o financiranju studentskog zbora za 2012.godinu.pdf
639K Download View as HTML

Attachment utf 8 Izvje e o financiranju studentskog zbora za 2013.godinu.pdf
680K Download View as HTML

Attachment utf 8 Izvje e o financiranju studentskog zbora za 2014.godinu.pdf
719K Download View as HTML

Attachment utf 8 Izvje e o financiranju studentskog zbora za 2015.godinu.pdf
753K Download View as HTML


Poštovani

Temeljem obrazloženja Vašeg zahtjeva u prilogu Vam dostavljam Izvješća o
financiranju Studentskog zbora u proteklih 10 godina.

S poštovanjem

Službenica za informiranje

Renata Šinko, dipl. iur.

otkrij citirane dijelove

--
Renata Šinko, dipl.iur.
Stručni suradnik za pravne, kadrovske i opće poslove
Rektorata Sveučilišta J. J.Strossmayera u Osijeku
Trg Sv. Trojstva 3, 31000 Osijek
Tel. 031224141
E-mail: [Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku e-mail za zahtjeve]

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku može: