Poštovani! Vezano za Vaš upit od 16. srpnja 2019., a koji se odnosi na dostavljanje  spiska članova upravnog i nadzornog  vijeća/odbora (predsjednik...
Poštovana, Odgovaram na ovaj mail, jer sam primio upozorenje o neodgovaranju na mail upućen 11. studenog. Naime pošto sam proveo pola listopada i sko...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?