Poštovani!   Temeljem Vašega upita dostavljenog e- mailom, od 20.svibnja 2020. godine sa slijedećim  sadržajem   „Molim vas da mi dostavite kopij...
Poštovani! Vezano za Vaš upit od 16. srpnja 2019., a koji se odnosi na dostavljanje  spiska članova upravnog i nadzornog  vijeća/odbora (predsjednik...
Besplatan ulaz u muzej
Odgovor Zavičajni muzej Stjepana Grubera, Županja prema Sonja Radočaj dana .

Uspješan.

Poštovana, Odgovaram na ovaj mail, jer sam primio upozorenje o neodgovaranju na mail upućen 11. studenog. Naime pošto sam proveo pola listopada i sko...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?