Tijela javne vlasti

Pronađeno 6428 tijela javne vlasti

Drugim imenom Bistričak.
0 zahtjeva.
Drugim imenom Barbara Kolarek. Datum brisanja subjekta: 8.6.2015. (izvor: MozaikVeza.hr)
Defunkc.
0 zahtjeva.
Drugim imenom Mavarštica. Datum brisanja subjekta: 20.9.2016. (izvor: MozaikVeza.hr)
Defunkc.
0 zahtjeva.
Casa per anziani Alfredo Štiglić Pola
0 zahtjeva.

Ne možete naći onaj koji želite?