Detalji zahtjeva “Informacije o usklađenosti škola s DPS i aktivnostima mreže škola

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji trebaju odgovor poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama i način na koji ga nadležna tijela koriste. Osim toga, morate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
32980 sent 2019-04-04 10:21:33 +0200 waiting_response 2019-04-04 10:21:33 +0200 waiting_response outgoing
32988 response 2019-04-05 15:14:01 +0200 2019-04-16 16:52:32 +0200 waiting_response incoming
32989 followup_sent 2019-04-05 16:33:14 +0200 outgoing
33034 status_update 2019-04-16 16:52:32 +0200 waiting_response 2019-04-16 16:52:32 +0200 waiting_response
33053 status_update 2019-04-23 14:42:38 +0200 waiting_response 2019-04-23 14:42:38 +0200 waiting_response
33054 followup_sent 2019-04-23 14:54:39 +0200 outgoing
33128 followup_sent 2019-05-16 12:55:12 +0200 internal_review 2019-05-16 12:55:13 +0200 internal_review outgoing
33534 response 2019-08-28 15:54:49 +0200 2019-09-08 00:24:12 +0200 successful incoming
33556 status_update 2019-09-08 00:24:12 +0200 successful 2019-09-08 00:24:12 +0200 successful

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli sa Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise statusa.

Možete ovu stranicu dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.