Informacije o usklađenosti škola s DPS i aktivnostima mreže škola

Pisani zahtjev podnositelja Jasna Račić za Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb

Čeka se odgovor na predstavku Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb za rješavanje ovog zahtjeva.

Od: Jasna Račić

Za: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb
N/r : Službenica za informiranje u Ministarstvu znanosti i
obrazovanja
Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb

Poštovani,
molila bih da mi dostavite sljedeće informacije:

1) Koje tijelo vodi evidenciju ili registar usklađenosti školskih
objekata s uvjetima propisanim Državnim pedagoškim standardima?
Molimo uvid u evidenciju usklađenosti.

2) Da li je donesen Akcijski plan mjera za tekuću godinu, kojim je
Vlada Republike Hrvatske dužna utvrditi dinamiku provedbe Državnog
pedagoškog standarda prema raspoloživim sredstvima? Molimo da nam
dostavite dokument.

3) Koji su kriterij za dodjelu sredstava kapitalnih pomoći za
izgradnju i opremanje objekata osnivačima osnovnih škola?

4) Da li je provedena analiza uvjeta rada u predškolskim i školskim
ustanovama u županijama/regijama s ciljem izgradnje, dogradnje i
rekonstrukcije postojećih ili novih objekata?

5) Da li je provedena analiza mreže škola temeljem koje su donesene
Smjernice za uspostavu (optimizaciju) mreže škola najavljene u
medijima u ožujku 2019.? Molim da dostavite analizu i spomenute
Smjernice.

6) Da li je provedena analizu školskih ustanova s otežanim uvjetima
rada?
Ukoliko jest, molim da dostavite analizu.

S poštovanjem,

Jasna Račić

Spojite s ovim

Od: ppi
Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb


Attachment image001.jpg
4K Download


Poštovana,

 

ljubazno Vas molimo da sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama
(Narodne novine, broj: 25/13 i 85/15, u daljnjem tekstu: Zakon) nadopunite
svoj zahtjev za pristup informacijama, sukladno članku 18. stavak 3.,
navođenjem podataka o imenu i prezimenu te adresi fizičke osobe
podnositelja.

 

Napominjemo da ako, sukladno članku 20. stavak 2. Zakona, ne ispravite
zahtjev na odgovarajući način, isti će biti odbačen.

 

S poštovanjem,

 

[1]mzo_hr_right

 

 

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Jasna Račić

Za: ppi
Postovani,
Nadopunjujem zahtjev podacima o podnositelju.

Jasna Račić,
Branimirova 5
Stari Grad

S poštovanjem,

Jasna Račić

Spojite s ovim

Od: Jasna Račić

Za: ppi

Poštovani,
molim da me informirate o statusu Zahtjeva 'Informacije o
usklađenosti škola s DPS i aktivnostima mreže škola' koji sam
uputila 4.4. i nadopunila 5.4.

S poštovanjem,

Jasna Račić

Spojite s ovim

Od: Jasna Račić

Za: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb

Molim proslijedite ovo službeniku za informiranje.

Obraćam se sa zahtjevom da riješite postupak u tijelu javne vlasti
Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb koje se bavi mojim
zahtjevom 'Informacije o usklađenosti škola s DPS i aktivnostima
mreže škola'.

Podsjećam da je zahtjev poslan 4.5. i nadopunjen 5.4., od kada iz
Ministarstva nisam dobila odgovor. Podsjećam da je zakonski rok za
odgovor na zahtjev 15 dana.

Potpuna povijest mog zahtjeva i sva korespondencija dostupna je
javno na ovoj internetskoj adresi:
http://imamopravoznati.org/request/infor...

S poštovanjem,

Jasna Račić

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb može: