Detalji zahtjeva “Mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike od 7. svibnja 2018.

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji trebaju odgovor poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama i način na koji ga nadležna tijela koriste. Osim toga, morate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
31518  sent  2018-10-09 08:31:47 +0200  waiting_response  2018-10-09 08:31:47 +0200  waiting_response  outgoing  
31615  response  2018-10-26 12:32:06 +0200    2018-10-26 12:48:38 +0200  successful  incoming  
31616  status_update  2018-10-26 12:48:38 +0200  successful  2018-10-26 12:48:38 +0200  successful   
35314  edit  2019-11-06 04:45:32 +0100         
35315  edit  2019-11-06 04:45:32 +0100         
35316  edit  2019-11-06 04:45:32 +0100         

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli sa Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise statusa.

Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.