Mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike od 7. svibnja 2018.

Pisani zahtjev podnositelja Udruga BIOM za Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb

Zahtjev je uspješan.

Od: Udruga BIOM

Za: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb

Poštovani,

temeljem čl.5., st.1. kojim je osigurano pravo na pristup
informacijama o djelovanju javnih tijela te čl. 18. koji definira
sadržaj pisanog zahtjeva prema Zakonu o pravu na pristup
informacijama (NN 25/13) kao ovlaštenik prava tražim informaciju:

I.) Mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike KLASA:
UP/I-351-03/18-04/287,
URBROJ: 517-06-2-18-5, od 07.05. 2018. godine.

Ukoliko niste ovlašteni odgovoriti na gorespomenuti zahtjev, tj.
ako ne posjedujete ili ne raspolažete sa navedenom informacijom,
dužni ste me u roku od 8 dana uz obavijest uputiti na mjerodavno
tijelo prema čl. 21. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Molimo da nam odgovor dostavite putem maila ako je moguće.

S poštovanjem,

Udruga BIOM

Spojite s ovim

Od: Pristup Informacijama
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb


Attachment izmjene VE Senj na podru ju Grada Senja i Op ine Brinje.pdf
123K Download View as HTML

Attachment Udruga BIOM informacija daje se.pdf
93K Download View as HTML


Poštovani,

U privitku šaljemo dopis Službenice za informiranje.

S poštovanjem,

Marina Balaško Ivančić

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb može: