Akcijski planovi prijavljenih kandidata za voditelja ERS-a u travnju 2017.

Pisani zahtjev podnositelja Dora Kršul za Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb

Zahtjev je uspješan.

Od: Dora Kršul

Za: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb

Poštovani,

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, molim vas da mi
omogućite pristup razrađenim akcijskim planovima svih kandidata
koji su ih početkom travnja 2017. priložili svojoj prijavi na javni
natječaj za voditelja Ekspertne radne skupine za provođenje
kurikularne reforme.

S poštovanjem,

Dora Kršul

Spojite s ovim

Od: ppi
Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb

Poštovana gospođo Kršul,

 

ljubazno Vas molimo da sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama
(Narodne novine, broj: 25/13 i 85/15, u daljnjem tekstu: Zakon) nadopunite
svoj zahtjev za pristup informacijama, sukladno članku 18. stavku 3.,
navođenjem adrese podnositelja zahtjeva, odnosno naziva pravne osobe i
njezinog sjedišta.

 

Napominjemo da, ako sukladno članku 20. stavku 2. Zakona, ne ispravite
zahtjev na odgovarajući način u roku 5 dana, isti će biti odbačen.

 

 

S poštovanjem

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

 

 

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Dora Kršul

Za: ppi

Poštovani,

Nastavno na vašu zamolbu, nadopunjavam svoj zahtjev za pristup
informacijama:

Pametna kuća d.o.o. - portal Srednja.hr
Popovićeva 8
10000 Zagreb

S poštovanjem,

Dora Kršul

Spojite s ovim

Od: ppi
Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb


Attachment Akcijski planovi.zip
10.8M Download


Poštovana gospođo Kršul,

 

nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama od 9. siječnja 2018.
godine, kojim se traži „pristup razrađenim akcijskim planovima svih
kandidata koji su ih početkom travnja 2017. priložili svojoj prijavi na
javni natječaj za voditelja Ekspertne radne skupine za provođenje
kurikularne reforme“, u privitku Vam dostavljamo traženu dokumentaciju.

 

Ljubazno Vas molimo da potvrdite primitak ove elektroničke pošte.

 

 

S poštovanjem,

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

 

 

 

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb može: