Akt kojim je reguliran status, te prava i obveze glazbenika-volontera

Pisani zahtjev podnositelja Ivan Šegota za Dobrovoljno vatrogasno društvo Rab

Ovaj zahtjev je povučen od strane osobe koja ga je napravila. Objašnjenje može biti niže u dopisu.

Od: Ivan Šegota

Za: Dobrovoljno vatrogasno društvo Rab
Zbog činjenice da naslovljeno javnopravno tijelo za svoje potrebe i
potrebe lokane uprave i samouprave angažira glazbenike- volontere,
kao informaciju tražim dostavu akta kojim je
reguliran status, te prava i obveze glazbenika-volontera koji
aktivno djeluju u naslovljenom javnopravnom tijelu odnosno
Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Rab.

S poštovanjem, Ivan Šegota , kontakt e-mail; [email address]

Spojite s ovim

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rab


Attachment attachment.delivery status
0K Download

Attachment attachment.bin
2K Download


This is the mail system at host ls251.t-com.hr.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[e-mail adresa]>: host pop-b11.t-com.hr[195.29.150.152] said: 552 4.2.2
<[e-mail adresa]>: Mailbox full -- Quota exceeded (in reply to end of
DATA command)

Spojite s ovim

Zahtjev je ponovno poslan tijelu Dobrovoljno vatrogasno društvo Rab.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rab


Attachment attachment.delivery status
0K Download

Attachment attachment.bin
2K Download


This is the mail system at host ls251.t-com.hr.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[e-mail adresa]>: host pop-b11.t-com.hr[195.29.150.152] said: 552 4.2.2
<[e-mail adresa]>: Mailbox full -- Quota exceeded (in reply to end of
DATA command)

Spojite s ovim

Administrator Miroslav - komentar ()

DVD Rab službena email adresa koju imamo u našoj evidenciji ne može zaprimiti nove mailove radi prepunjenosti email sandučića.

Sljedeće, pokušati ćemo dostaviti PPI zahtjev drugom tijelu koje je izravni osnivatelj DVD Raba - Gradu Rabu. ZPPI nalaže da ako tijelo zaprimi zahtjev a zna koje drugo tijelo može pružiti odgovor, dužno je ustupiti zahtjev tom drugom tijelu. U ovom slučaju očekujemo da Grad Rab ustupi zaprimljeni zahtjev DVD-u Rab, a o ustupanju moraju obavijestiti podnositelja zahtjeva.

Link to this

Zahtjev je ponovno poslan tijelu Dobrovoljno vatrogasno društvo Rab, koristeći novu kontakt adresu.

Od: Ivan Šegota

Za: Dobrovoljno vatrogasno društvo Rab
Poštovani
pošto sam greškom podnesao dva istovjetna zahtjeva za pristup
informacijama ovim putem vas izvješatavam o povlašenju jednog
zahtjeva

S poštovanjem,

Ivan Šegota

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Dobrovoljno vatrogasno društvo Rab može: