analitička podloga za izmjene i dopune Odluke o utvrđivanju trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za RH

Pisani zahtjev podnositelja Nives Miošić-Lisjak za Vlada Republike Hrvatske, Zagreb

Odgovor na ovaj zahtjev kasni. Po zakonu, pod svim uvjetima, Vlada Republike Hrvatske, Zagreb trebala je odgovoriti do sada (detalji). Možete se žaliti tako što ćete zahtjeva predstavku.

Od: Nives Miošić-Lisjak

Za: Vlada Republike Hrvatske

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi analitička podloga koja je poslužila kao temelj za
donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju popisa
trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog
interesa za Republiku Hrvatsku, a koju je Vlada RH donijela na
telefonskoj sjednici 11. svibnja 2016. godine.

Naime, u obrazloženju navedene odluke stoji: "Nakon stručnih
konzultacija Vlade i Ministarstva financija utvrđeno je da navedena
trgovačka društva nisu društva čijim dionicama treba upravljati
DUUDI..." Nadalje, spominje se i kako "DUUDI, nakon provedene
analize i konzultacija s nadležnim resornim ministarstvima...
smatra da je nužno izmijeniti Odluku".

S obzirom na takvo obrazloženje Odluke, molim dostavu navedenih
analitičkih podloga, odnosno:
1. zapisnike i zaključke stručnih konzultacija Vlade i Ministarstva
financija,
2. analizu DUUDi-ja,
3. zapisnike i zaključke konzultacija DUUDI-ja s nadležnim resornim
ministarstvima.

S poštovanjem,

Nives Miošić-Lisjak
GONG
Trg bana Jelačića 15/IV
10000 Zagreb

Spojite s ovim

Od: Ida Ćosić
Vlada Republike Hrvatske, Zagreb


Attachment Mio i Lisjak obavijest.pdf
32K Download View as HTML


Poštovana,

u privitku dostavljamo dopis kojim Vas obavještavamo o ustupanju Vašeg zahtjeva na nadležno postupanje Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom.

Srdačan pozdrav,

Ida Ćosić
službenica za informiranje Vlade RH

Vlada Republike Hrvatske
Trg sv. Marka 2
10 000 Zagreb

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Nives Miošić-Lisjak

Poštovana gđo Ćosić,
obavještavam Vas da sam povodom obavijesti koji ste mi danas
uputili vezano za ustupanje mog zahtjeva za informacijama DUUDI-ju
upravo podnijela predstavku Povjerenici za informiranje, budući da
smatram da ste mi ustupanjem zahtjeva DUUDI-ju uskratili pravo na
informaciju koja se odnosi na dostavu zapisnika i zaključaka
stručnih konzultacija Vlade RH i Ministarstva financija, prilikom
donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju
trgaovačkih sruštava od strateškog i posebnog interesa za RH.

Dodatno, obavijest o ustupanju zahtjeva bili ste dužni poslati u
roku od 8 dana, što ste također propustili učiniti.

Predstavku u cijelosti prenosim niže:

"Poštovani/e,

ovim putem upućujem predstavku Povjerenici za informiranje, povodom
odgovora Vlade RH na ZPPI upit upućen 11.05.2016. godine. Zahtjev,
kao i odgovor službenice za informiranje Vlade RH dostupni su na
ovom linku
http://imamopravoznati.org/request/anali....

Predstavku upućujem budući da mi je dana 23.05.2016. putem
platforme imamopravoznati.org dostavljen dopis u kojem me se
obavještava da je moj ZPPI zahtjev ustupljen Državnom uredu za
upravljanje državnom imovinom s današnjim danom, iako je takva
obavijest sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (čl. 21
i 22) trebala biti upućena najkasnije 8 dana od dana zaprimanja
zahtjeva. Dodatno, iako u zahtjevu tražim informacije za koje je
moguće da su u posjedu DUUDI-ja, tražim i dostavu zapisnika i
zaključaka stručnih konzultacija Vlade RH i Ministarstva financija,
te mi nije jasno zbog čega je i taj zahtjev proslijeđen DUUDI-ju.

Budući da smatram da mi je ovakvim postupkom uskraćeno pravo na
informaciju u posjedu tijela javne vlasti, molim da Povjerenica za
informiranje poduzme sve korake kako bih pravo na informaciju
ostvarila.

S poštovanjem,
Nives Miošić-Lisjak
GONG

Spojite s ovim

Od: Robert Mihaljević


Attachment attachment.png
5K Download

Attachment Odgovor na zahtjev za pristup informacijama.pdf
160K Download View as HTML

Attachment Zaklju ak Vlade RH.pdf
76K Download View as HTML

Attachment UPUTA ZA IZRADU I DOSTAVU PLANOVA I IZVJE A O POSLOVANJU 28.studeni....pdf
638K Download View as HTML


 

Poštovana,

 

u privitku Vam šaljem odgovor na zahtjev za pristup informacijama.

 

S poštovanjem,

 

[1]Opis: cid:[email protected]  

Robert Mihaljević

Viši stručni savjetnik u Službi pravnih poslova

 

Državni ured za upravljanje državnom imovinom

Dežmanova 10

 

Tel: 01/6448 839

[2][e-mail adresa]

[3]www.imovina.gov.hr

 

References

Visible links
2. mailto:[e-mail adresa]
3. http://www.imovina.gov.hr/

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Nives Miošić-Lisjak može:
Vlada Republike Hrvatske, Zagreb može: