Za: Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:
Koliko je bodova imao zadnji upisani student 2019. godine na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Dentalne medicine u Splitu.

S poštovanjem,

Marijeta Stanić

Diana Raos, Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet

Poštovana,
Sukladno Vašem traženju, izvješćujem Vas da je zadnji upisani (30.) ostvario ukupno 662,5 bodova.
S poštovanjem,
Diana Raos

prikazati citirane dijelove

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org