Broj svih kaznenih djela prikazanih po člancima iz Kaznenog zakona

Pisani zahtjev podnositelja Barbara Perasović za Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb

Zahtjev je uspješan.

Od: Barbara Perasović

Za: Ministarstvo unutarnjih poslova

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija, molim dostavu
informacija tj. podatke o broju svih kaznenih djela prikazanih po
člancima iz Kaznenog zakona:

Glava 9, Kaznena djela protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva;
Glava 10, Kaznena djela protiv života i tijela;
Glava 11, Kaznena djela protiv ljudskih prava i temeljnih sloboda;
Glava 12, Kaznena djela protiv radnih odnosa i socijalnog
osiguranja;
Glava 13, Kaznena djela protiv osobne slobode;
Glava 14, Kaznena djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa;
Glava 15, Kaznena djela protiv časti i ugleda;
Glava 16, Kaznena djela protiv spolne slobode;
Glava 17, Kaznena djela protiv spolnog zlostavljanja i
iskorištavanja djeteta;
Glava 18, Kaznena djela protiv braka, obitelji i djece;
Glava 19, Kaznena djela protiv zdravlja ljudi;
Glava 20, Kaznena djela protiv okoliša;
Glava 21, Kaznena djela protiv opće sigurnosti;
Glava 22, Kaznena djela protiv sigurnosti prometa;
Glava 23, Kaznena djela protiv imovine;
Glava 24, Kaznena djela protiv gospodarstva;
Glava 25, Kaznena djela protiv računalnih sustava, programa i
podataka;
Glava 26, Kaznena djela krivotvorenja;
Glava 27, Kaznena djela protiv intelektualnog vlasništva;
Glava 28, Kaznena djela protiv službene dužnosti;
Glava 29, Kaznena djela protiv pravosuđa;
Glava 30, Kaznena djela protiv javnog reda;
Glava 31, Kaznena djela protiv biračkog prava;
Glava 32, Kaznena djela protiv Republike Hrvatske;
Glava 33, Kaznena djela protiv strane države ili međunarodne
organizacije;
Glava 34, Kaznena djela protiv oružanih snaga Republike Hrvatske.

Zanimaju me podaci za godine 2011, 2012, 2013 i 2014, po
Policijskim upravama na području RH.
Molila bih i da uključite i stopu razriješenosti ovih dijela ako
postoje te informacije.

U slučaju kakvih pitanja, stojim na raspolaganju.

S poštovanjem,
Barbara Perasović

Spojite s ovim

Od: Kozar Vesna
Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb


Attachment Udio kd PU.xlsx
3.0M Download View as HTML


Poštovana,

 

u prilogu Vam dostavljamo tražene podatke o ukupnom broju prijavljenih i
razriješenih kaznenih djela, koeficijentu razriješenosti i udjelu u
ukupnom broju kaznenih djela na području RH razvrstanim po policijskim
upravama za 2011., 2012., 2013. i 2014. godinu.

Što se tiče Kaznenih djela protiv osobne slobode napominjemo da se Kazneni
zakon mijenjao te su kaznena djela: protupravno oduzimanje slobode (čl.
124), otmica (čl. 125.), prijetnja (čl.129.) do promjene zakona spadale
pod glavu 11. Kaznena djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina, a
u 2013. i 2014. godini kaznena djela: protupravno oduzimanje slobode (čl.
136.), otmica (čl. 137.), prisila (čl.138.), prijetnja (čl.139),
nametljivo ponašanje (čl.140.) čine glavu 13. Kaznena djela protiv osobne
slobode Kaznenog zakona Republike Hrvatske.

 

S poštovanjem,

 

 

Vesna Kozar

 

                                  

MUP RH

GLAVNO TAJNIŠTVO

Služba za strateško planiranje,

analitiku i razvoj

 

Ulica grada Vukovara 33

10 000 Zagreb

 

Spojite s ovim

Od: Barbara Perasović

Za: Kozar Vesna

PREDMET: Zahtjev za dopunu informacija

Zahvaljujem na Vašem odgovoru i dostavljenim informacijama.

Dostavljene informacije odnose se na statistiku na razini Republike
Hrvatske. Međutim, nedostaje informacija prikazana po policijskim
postajama u RH koju sam zatražila u zahtjevu, te bih molila da mi
dostavite i te podatke.

Zahvaljujem se unaprijed.

S poštovanjem,
Barbara Perasović

Spojite s ovim

Od: Kozar Vesna
Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb

Poštovana,

u zahtjevu ste tražili podatke po policijskim upravama ne postajama. Poslana excel radna knjiga s 4 radna lista (za svaku godinu posebno) sadrži ukupno podatke na razini Republike Hrvatske te niže navedeno su podaci za svaku policijsku upravu posebno (20 policijskih uprava) i svaka sadrži sve članke iz Kaznenog zakona Republike Hrvatske.

S poštovanjem,

Vesna Kozar

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Barbara Perasović

Za: Kozar Vesna

Poštovana,

zahvaljujem na odgovoru i informacijama, nisam vidjela kako su niže
navedeni i ostali podatci.

S poštovanjem,
Barbara Perasović

Spojite s ovim

Od: Ured Glavnog Ravnatelja Policije
Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb


Attachment image2016 02 04 155700.pdf
127K Download View as HTML

Attachment Kaznena djela PU.xlsx
2.2M Download View as HTML


Poštovana,
priloženo dostavljamo odgovor na Vaš zahtjev. Ljubazno molimo potvrdite primitak.

S poštovanjem,
Ured glavnog ravnatelja policije

Spojite s ovim

Od: Barbara Perasović

Za: Ured Glavnog Ravnatelja Policije

Poštovani,

Ovim putem se zahvaljujem i potvrđujem primitak Vašeg odgovora na
moj zahtjev.

S poštovanjem,
Barbara Perasović

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb može: