Za: Hrvatski kinološki savez, Zagreb

Poštovane/i,

ljubazno Vas molimo dostavu sljedećih informacija:

1. Imena i prezimena osoba kojima su isplaćene sudačke naknade te visinu svake pojedinačne naknade isplaćene od 1.1.2015. do 30.9.2017. uključujući podatke o uplaćenim porezima za svaku od isplaćenih naknada;

2. Imena i prezimena fizičkih osoba i nazive pravnih osoba koje čine članstvo Saveza i podatke o uplaćenim članarinama za 2015, 2016 i 2017.

3. Godišnji financijski izvještaj o radu Hrvatskog kinološkog saveza za 2015. i 2016.

4. Godišnji izvještaj o radu nadzornog odbora za 2016. godinu.

5. Imajući na umu da je Hrvatski kinološki savez tijelo javne vlasti u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama, molimo Vas da nam dostavite poveznice (linkove) na Vašim službenim internetskim stranicama na kojima objavljujete informacije čija je objava propisana člankom 10. Zakon o pravu na pristup informacijama.

Hvala i lijep pozdrav!

S poštovanjem,

GONG

Hrvatski kinološki savez, Hrvatski kinološki savez, Zagreb

Poštovani

Zaprimili smo Vašu elektronsku poštu.

Molimo Vas da istu dostavite putem pošte potpisanu od odgovorne osobe.

S poštovanjem

Tajnik HKS-a
Bojan Mataković

prikazati citirane dijelove

Za: Hrvatski kinološki savez

Poštovani gospodine Matakoviću,

sukladno članku 18. Zakona o pravu na pristup informacijama smatra se da je zahtjev dostavljen pisanim putem ukoliko je podnesen putem elektroničke komunikacije. Također, članak 18. stavak 3. Zakona nije definirano da pisani zahtjev za pristupom informacijama mora sadržavati vlastoručni potpis ovlaštene osobe.

Molimo vas da unutar rokova definiranih člankom 20. Zakona, a sukladno članku 23. odlučite o zahtjevu dostavljenom u skladu sa zakonskim odredbama jer ćemo u protivnom biti primorani podnijeti žalbu Povjerenici za informiranje (sukladno članku 25. Zakona).

S poštovanjem,

GONG

Hrvatski kinološki savez, Hrvatski kinološki savez, Zagreb

Poštovani,

Izvješćujemo Vas da smo od 4.11.-14.11. nalazimo na službenom putovanju u Leipzigu ( Njemačka ) .
Predstavnici Hrvatskog kinološkog saveza sudjeluju u radu Generalne skupštine Međunarodne kinološke federacije gdje bi napokon na međunarodnom nivou trebala biti priznata 6 autohtona pasmina pasa tornjak odnosno Svjetskoj izložbi pasa sa dosad najvećim brojem od prijavljenih pasa ( 31.000 ).
Tražene podatke dostaviti ćemo čim prije to bude moguće.

S poštovanjem
Tajnik HKS-a
Bojan Mataković

prikazati citirane dijelove

Gong je ostavio/la bilješku ()

Tijelo je dostavilo dio informacija i Povjerenica je temeljem toga obustavila postupak povodom žalbe GONGa na šutnju administracije.
(Rješenje povjerenice dostupno na linku - https://drive.google.com/open?id=1quwLuE...)

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org