Za: Hrvatski operator tržišta energije, Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Datuma aktiviranja ugovora o otkupu električne energije za vjetroelektrane:
Rudine,
Zadar 3,
Zadar 4,
Zadar 6,
Danilo,
Jelinak,
Ogorje,
Glunča,
Jasenice,
Korlat.

Hvala
S poštovanjem,
Morena Čubelić

Za: Hrvatski operator tržišta energije, Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim proslijedite ovo službeniku za informiranje.

Obraćam se sa zahtjevom da požurite postupak u tijelu javne vlasti Hrvatski operator tržišta energije, Zagreb koje se bavi mojim zahtjevom za pristup informacijama 'Datum ugovora o otkupu za vjetroelektrane'.

Molimo požurnicu!
Hvala

Potpuna povijest mog zahtjeva za pristup informacijama i sva korespondencija dostupna je javno na ovoj internetskoj adresi: http://imamopravoznati.org/request/datum...

S poštovanjem,

Morena Čubelić

Sent request to Hrvatski operator tržišta energije, Zagreb again, using a new contact address.

Darija Ištvan, Hrvatski operator tržišta energije, Zagreb

Poštovana,

s obzirom da je sukladno članku 4. Mrežnih pravila prijenosnog sustava (NN 67/2017) operator prijenosnog sustava (HOPS) dužan voditi evidenciju o podacima o proizvodnim postrojenjima električne energije priključenim na distribucijsku mrežu, Vaš zahtjev smo sukladno članku 21. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 I 85/15) ustupili Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava d.o.o. (HOPS).

Lijep pozdrav,

Darija Ištvan, dipl.iur.
Službenik za praćenje usklađenosti poslovanja/Compliance Officer
Službenik za informiranje

HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. | CROATIAN ENERGY MARKET OPERATOR Ltd.
T +385 1 6306 712 | F +385 1 6306 777
www.hrote.hr | [HROTE e-mail za zahtjeve]
Izjava o odricanju od odgovornosti / Disclaimer
Razmislite prije ispisa ove poruke! / Think before printing this e-mail!

prikazati citirane dijelove

Za: Darija Ištvan

Poštovana,

Mislim da je došlo do greške, ovdje se traže datumi ugovora o otkupu električne energije za navedene elektrane.

Molim da joše jednom pogledate.

Hvala
Lijep pozdrav
Morena

Darija Ištvan, Hrvatski operator tržišta energije, Zagreb

Iz Vašeg zahtjeva od 21.10.2020. proizlazi da ste tražili podatke o datumu aktiviranja ugovora o priključenju za navedene vjetroelektrane, a ne podatke o datumu sklapanja ugovora o otkupu.
Vaš smo zahtjev o aktiviranju ugovora o priključenju za navedene vjetroelektrane ustupili nadležnom tijelu a to je Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. (HOPS).
Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 23/13, 85/15), određeno je da pisani zahtjev za ostvarenje prava na pristup informacijama sadrži: naziv I sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime I prezime I adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe I njezino sjedište.

Ukoliko tražite neke druge podatke, molim da precizirate koje točno podatke tražite.
Lp

Darija Ištvan, dipl.iur.
Službenik za praćenje usklađenosti poslovanja/Compliance Officer
Službenik za informiranje

HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. | CROATIAN ENERGY MARKET OPERATOR Ltd.
T +385 1 6306 712 | F +385 1 6306 777
www.hrote.hr | [HROTE e-mail za zahtjeve]
Izjava o odricanju od odgovornosti / Disclaimer
Razmislite prije ispisa ove poruke! / Think before printing this e-mail!

prikazati citirane dijelove

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org