Dostava Plana upravljanja ribolovom obalnim mrežama potegačama u Republici Hrvatskoj

Pisani zahtjev podnositelja Udruga BIOM za Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Čeka se odgovor na predstavku Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb za rješavanje ovog zahtjeva.

Od: Udruga BIOM

Za: Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Temeljem prava na pristup informacijama o djelovanju javnih tijela
molimo Vas da nam dostavite Plan upravljanja ribolovom obalnim
mrežama potegačama u Republici Hrvatskoj (klasa: 324-01/17-01/847,
urbroj: 525/13/1282-17-1 od 1. prosinca 2017. godine).

Isti je naveden kao jedan od temelja za izradu Pravilnika o
obavljanju gospodarskog ribolova na moru obalnim mrežama
potegačama, stoga smatramo da bi trebao biti dostupan i na web
stranicama, a ne samo na zahtjev.

S poštovanjem,

Udruga BIOM

Spojite s ovim

Od: pristupinfo
Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

*P/7558189*

KLASA: UP/I-008-02/18-01/44

URBROJ: 525-02/1596-18-2

Zagreb, 6. kolovoza 2018.

 

UDRUGA BIOM 
PRERADOVIĆEVA 34 10000 Zagreb
[1][ZPPI #6550 email]

 

 

 

+------------------------------------------------------------------------+
|PREDMET: |Udruga za biološka istraživanja – BIOM Zagreb |
| | |
| |- Zahtjev za pristup informacijama, odgovor, daje se |
| | |
| |  |
| | |
| |  |
+------------------------------------------------------------------------+

Poštovani,

 

nastavno na vaš zahtjev za pristup informacijama kojim ste od Ministarstva
poljoprivrede zatražili Plan upravljanja ribolovom obalnim  mrežama
potegačama u Republici Hrvatskoj (KLASA: 324-01/17-01/847, Urbroj:
525/13/1282-17-1 od 1. prosinca 2017. godine), sukladno članku 23. stavku
1. točki 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“,
broj 25/13., 85/15.) obavještavamo vas da su traženi podaci javno dostupni
na mrežnim stranicama Ministarstva na poveznici
[2]https://ribarstvo.mps.hr/default.aspx?id....

 

 

S poštovanjem,

 

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE

 

Željana Ivanuš

 

 

 

 

 

 

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Udruga BIOM

Za: Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Poštovani,

Zaprimili smo Plan upravljanja ribolovom obalnim mrežama potegačama
u Republici Hrvatskoj.

Uvidom u dokument primijetili smo da Plan ne sadrži nijedan od
navedenih 8 priloga, koji su ključni za interpretaciju dokumenta.

Stoga molimo da nam dostavite, te također i javno objavite na web
stranici Ministarstva poljoprivrede, sve priloge navedene u Planu
upravljanja.

Iste ste dužni dostaviti temeljem prava na pristup informacijama o
djelovanju javih tijela.

S poštovanjem,

Udruga BIOM

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb može: