Dug Agrokora od 2010 do danas

Pisani zahtjev podnositelja Miroslav Schlossberg za Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Zahtjev je uspješan.

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Poštovani

Ljubazno vas molim informaciju koliki dug ima Agrokor prema
Ministarstvu poljoprivrede za izdane racune Ministarstva
poljoprivrede od 2010. do danas.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Od: Željana Ivanuš
Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb


Attachment Agrokor.xlsx
12K Download View as HTML


*P/7061939*

 

KLASA: 008-01/17-01/103

URBROJ: 525-02/1596-17-2

Zagreb, 6. srpnja 2017.

 

+------------------------------------------------------------------------+
|PREDMET: |Zahtjev za pristup informacijama - Miroslav Schlossberg |
| | |
| |- Odgovor, daje se |
| | |
| |  |
|------------+-----------------------------------------------------------|
|  |  |
+------------------------------------------------------------------------+

Poštovani gospodine Schlossberg,

 

nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama, a sukladno članku 23.
stavak 1. točka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne
novine“, br. 25/13 i 85/15) u privitku

e-maila dostavljamo tražene podatke koji se odnose na dug Agrokora prema
Ministarstvu poljoprivrede za izdane račune Ministarstva od 2010. do
danas.

 

S poštovanjem,

 

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE

                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Željana
Ivanuš

 

 

 

 

 

-----Original Message-----
From: Miroslav Schlossberg
[mailto:[ZPPI #3953 email]]
Sent: Thursday, June 29, 2017 8:39 AM
To: Željana Ivanuš
Subject: Dug Agrokora od 2010 do danas

 

     Za: Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

    

     Poštovani

    

     Ljubazno vas molim informaciju koliki dug ima Agrokor prema

     Ministarstvu poljoprivrede za izdane racune Ministarstva

     poljoprivrede od 2010. do danas.

    

     S poštovanjem,

    

     Miroslav Schlossberg

    

     -------------------------------------------------------------------

    

     U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.

     Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba

     obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje

     zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne

     vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

    

     Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj

     zahtjev:

     [1][ZPPI #3953 email]

    

     Je li [2][Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup

     informacijama zahtjeve za Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb? Ako

     da, molimo kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:

    
[3]http://imamopravoznati.org/change_reques...

    

     Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će

     objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i

     autorskih prava

     [4]http://imamopravoznati.org/help/officers

    

     For more detailed guidance on safely disclosing information, read

     the latest advice from the Information Commissioner:

     [5]http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

    

     Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,

     ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne

     vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite

     poveznicu do nas.

    

     

     -------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. mailto:[ZPPI #3953 email]
2. mailto:[Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb e-mail za zahtjeve]
3. http://imamopravoznati.org/change_reques...
4. http://imamopravoznati.org/help/officers
5. http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

sakrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Željana Ivanuš

Hvala vam na brzom, odgovoru i dostavljenim informacijama.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb može: