Elaborat uz zahtjeve za izdavanje dopuštenja za odstrel velikog vranca, HGK

Pisani zahtjev podnositelja Udruga BIOM za Hrvatska gospodarska komora, Zagreb

Hrvatska gospodarska komora, Zagreb ne posjeduje traženu informaciju.

Od: Udruga BIOM

Za: Hrvatska gospodarska komora, Zagreb

Poštovani,

temeljem čl.5., st.1. kojim je osigurano pravo na pristup
informacijama o djelovanju javnih tijela te čl. 18. koji definira
sadržaj pisanog zahtjeva prema Zakonu o pravu na pristup
informacijama (NN 25/13) kao ovlaštenik prava tražim informacije:

I.) "Elaborat uz zahtjeve za izdavanje dopuštenja za odstrel
velikog vranca (Phalacrocorax carbo) radi smanjenja štete na
slatkovodnim ribnjacima u Republici Hrvatskoj" koji je izradila
Hrvatska gospodarska komora

Ukoliko niste ovlašteni odgovoriti na gorespomenuti zahtjev, tj.
ako ne posjedujete ili ne raspolažete sa navedenom informacijom,
dužni ste me u roku od 8 dana uz obavijest uputiti na mjerodavno
tijelo prema čl. 21. Zakona o pravu na pristup informacijama.

S poštovanjem,

Udruga Biom

S poštovanjem,

Udruga BIOM

Spojite s ovim

Od: Snježana Poje
Hrvatska gospodarska komora, Zagreb

Poštovani,

Vezano na upit obavještavamo vas da HGK nije izradila navedeni elaborat
nego ga je, u ime svih članica koje su ga izradile, dostavila Ministarstvu
 zaštite okoliša. Slijedom navedenog HGK nije vlasnik navedenog elaborata
te ga ne može dostaviti udruzi Biom.

Udruga Biom se za dostavu elaborata može obratiti predsjednici Sekcije za
toplovodni uzgoj HGK, gđi Kseniji Vukman.

S poštovanjem,

Snježana Poje

Službenik za informiranje HGK

 

 

 

 

 

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Udruga BIOM

Za: Snježana Poje

Poštovana gospođo Poje,

molimo dopunu zahtjeva u roku od 15 dana sukladno članku 24. Zakona
o pravu na pristup informacijama (NN br. NN 25/13, 85/15, dalje:
Zakon).

Sukladno članku 1. stavku 1. Zakona "uređuje se pravo na pristup
informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti" te sukladno
članku 5. stavku 3. Zakona "informacija je svaki podatak koji
posjeduje tijelo javne vlasti... koje je tijelo izradilo samo...
ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u
vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti." Znači ne traži
se da je informaciju izradilo tijelo javne vlasti, već je dovoljno
da javno tijelo posjeduje informaciju.

Budući da je nedvojbeno da je traženi Elaborat u posjedu HGK, kao
što i proizlazi iz vašeg odgovora, molimo vas da nam dostavite
traženu informaciju ili odbijete naš zahtjev temeljem jedne od
osnova iz Zakona.

S poštovanjem,
Udruga BIOM

Spojite s ovim

Od: Snježana Poje
Hrvatska gospodarska komora, Zagreb

Poštovani,
Izvješćujemo vas kako smo zahtjev ustupili na daljnje postupanje Ministarstvu zaštite okoliša budući ne posjedujemo informaciju.
S poštovanjem,
Snježana Poje
Službenik za informiranje
Hrvatska gospodarska komora

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Hrvatska gospodarska komora, Zagreb može: