Email adresa za ponošenje prigovora potrošača

Pisani zahtjev podnositelja Zdenka Radoš za Zelinske komunalije, Sveti Ivan Zelina

Zahtjev je uspješan.

Od: Zdenka Radoš

Za: Zelinske komunalije, Sveti Ivan Zelina

Poštovani,

Poznato je da sukladno članku 10. stavak 2. Zakona o zaštiti
potrošača, trgovac je dužan potrošaču omogućiti podnošenje pisanog
prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte, te stavka
3. istog članka koji kaže da je trgovac dužan u poslovnim
prostorijama vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja
pisanog prigovora.

Ljubazno vas molim dostavu informacije o kontaktima za podnošenje
prigovora za sve vaše organizacijske jedinice, a ako svaka
organizacijska jedinica ili podružnica ima različite kontakte,
navedite ih odovojeno:
- poštanska adresa za podnošenje prigovora
- telefaks za podnošenje prigovora
- elektronička pošta za podnošenje prigovora

Molim vas da vaš odgovor dostavite elektronskim putem na ovu adresu
kao najekonomičniji način odgovora.

S poštovanjem,
Zdenka Radoš

Spojite s ovim

Zelinske komunalije, Sveti Ivan Zelina

Poštovani,
 
      svoje prigovore možete poslati na adresu Zelinske komunalije d.o.o.,
K. Krizmanić 1, Sv. I. Zelina, putem faxa 01/ 2060 716 ili putem e-maila
[1][e-mail adresa].
 
Što se tiče obavijesti o mogućnosti podnošenja prigovora, ista je
stavljena na ulazu u poslovnu zgradu Društva.
 
Srdačan pozdrav,
 
   Mario Kelebuh

References

Visible links
1. mailto:[e-mail adresa]

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Zelinske komunalije, Sveti Ivan Zelina može: