Financiranje medija

Pisani zahtjev podnositelja Melisa Skender za Općina Čaglin

Zahtjev je djelomično uspješan.

Od: Melisa Skender

Za: Općina Čaglin

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih
sljedeće informacije:
- Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. sklopljeni ugovori
o materijalnim uslugama (usluge informiranja, usluge objave
službenih akata, oglasa i natječaja te drugo) uz informaciju o
predmetu i vrijednosti ugovora te iz koje je proračunske stavke
plaćen po godinama za svaki medij.
- Popis medija koji su tijekom 2016. i 2017. godine primali
subvencije
ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja,
diskrecijskom
odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima
po godinama za svaki medij.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem
platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija
trebao rok duži od 15 dana.

Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

S poštovanjem,

Melisa Skender

Spojite s ovim

Od: Verica Brblić

Poštovani,

temeljem Vašeg zahtjeva  a sukladno Zakona o pravu na pristup
informacijama dostavljamo Vam tražene podatke:

Općina Čaglin nema sklopljen niti jedan ugovor s medijima  u 2016.  i 
2017. godini.

Objavu pojedinih oglasa i natječaja ako ih imamo radimo putem
narudžbenice a prigodne čestitke objavljujemo u lokalnim medijima.

S poštovanjem,

službenik za informiranje

Verica Brblić

---
Ova e-pošta je provjerena na viruse Avast protuvirusnim programom.
https://www.avast.com/antivirus

Spojite s ovim

Od: Melisa Skender

Za: Općina Čaglin

Poštovana,

puno Vam hvala na odgovoru i molim da ga dopunite iznosima koje ste
medijima isplaćivali po narudžbenicama koje spominjete u prošloj i
ovoj godini po mediju.

S poštovanjem,

Melisa Skender

Spojite s ovim

Od: Verica Brblić

Poštovana,

prošle godine medijima nije izdana ni jedna narudžbenica a ove godine
(do sada ) izdana je samo jedna i to br.1/2017. na iznos od 1.500,00 kuna.

s poštovanjem,

službenik za informiranje

Verica Brblić

---
Ova e-pošta je provjerena na viruse Avast protuvirusnim programom.
https://www.avast.com/antivirus

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Općina Čaglin može: