Financiranje medija

Pisani zahtjev podnositelja Melisa Skender za Grad Osijek

Zahtjev je uspješan.

Od: Melisa Skender

Za: Grad Osijek

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih
sljedeće informacije:
- Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. sklopljeni ugovori
o materijalnim uslugama (usluge informiranja, usluge objave
službenih akata, oglasa i natječaja te drugo) uz informaciju o
predmetu i vrijednosti ugovora te iz koje je proračunske stavke
plaćen po godinama za svaki medij.
- Popis medija koji su tijekom 2016. i 2017. godine primali
subvencije
ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja,
diskrecijskom
odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima
po godinama za svaki medij.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem
platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija
trebao rok duži od 15 dana.

Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

S poštovanjem,

Melisa Skender

Spojite s ovim

Od: Hrvoje Suk
Grad Osijek


Attachment informacije dostavljaju se.pdf
304K Download View as HTML


 

Spojite s ovim

Od: Melisa Skender

Za: Hrvoje Suk

Poštovani,

zahvaljujem na poslanim podacima i molim Vas nadopunu godišnjim
iznosima za usluge oglašavanja u Glasu Slavonije.

S poštovanjem,

Melisa Skender

Spojite s ovim

Od: Hrvoje Suk
Grad Osijek


Attachment dopuna informacija dostavlja se.pdf
299K Download View as HTML


 

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Grad Osijek može: