Financiranje medija

Pisani zahtjev podnositelja Melisa Skender za Općina Zdenci

Zahtjev je uspješan.

Od: Melisa Skender

Za: Općina Zdenci

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih
sljedeće informacije:
- Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. sklopljeni ugovori
o materijalnim uslugama (usluge informiranja, usluge objave
službenih akata, oglasa i natječaja te drugo) uz informaciju o
predmetu i vrijednosti ugovora te iz koje je proračunske stavke
plaćen po godinama za svaki medij.
- Popis medija koji su tijekom 2016. i 2017. godine primali
subvencije
ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja,
diskrecijskom
odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima
po godinama za svaki medij.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem
platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija
trebao rok duži od 15 dana.

Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

S poštovanjem,

Melisa Skender

Spojite s ovim

Općina Zdenci

Poštovana.

Na temelju zaprimljenog Vašeg zahtjeva za pristup informacijama vezano
za popis medija s kojima je
Općina Zdenci u poslovnom odnosu, dostavljamo odsgovore, kako slijedi:

1. Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. godine sklopljeni
ugovori o uslugama informiranja su:

         a) ICV Virovitica - za usluge informiranja i održavanje
stranice Općine Zdenci - po cijeni 1.-6. mj. 2016. g.1.600,00 kn/mj,
             7.-12.mj. 2016.g. po cijeni 1.300,00 kn/mj, i  1.-5. mj.
2017. g. po cijeni 1.300,00 kuna.
             Od 6. mj. 2017. (na rok godinu dana) s ICV-om sklopljen
ugovor o održavanju stanice Općine Zdenci, na godišnjoj razini,
             u iznosu 4.125,00 kuna.
         b) Radio Orahovica - za usluge informiranja, za period 1. - 7.
mj. 2016. g. iznos 1.500,00 kn/mj i od 9. mj 2017. g.1.250,00 kn.

Gore navedeni iznosi plaćaju se s pozicije 98 Proračuna Općine Zdenci.

2. Nismo nikom isplaćivali subvencije ili donacije iz proračuna Općine
Zdenci.

S poštovanjem.

Željko Vremić - pročelnik JUO Općine Zdenci

21.10.2017. u 12:44, Melisa Skender je napisao/la:

otkrij citirane dijelove

---
Ova e-pošta je provjerena na viruse Avast protuvirusnim programom.
https://www.avast.com/antivirus

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Općina Zdenci može: