Financiranje medija

Pisani zahtjev podnositelja Melisa Skender za Grad Velika Gorica

Zahtjev je uspješan.

Od: Melisa Skender

Za: Grad Velika Gorica

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih
sljedeće informacije:
- Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. sklopljeni ugovori
o materijalnim uslugama (usluge informiranja, usluge objave
službenih akata, oglasa i natječaja te drugo) uz informaciju o
predmetu i vrijednosti ugovora te iz koje je proračunske stavke
plaćen po godinama za svaki medij.
- Popis medija koji su tijekom 2016. i 2017. godine primali
subvencije
ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja,
diskrecijskom
odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima
po godinama za svaki medij.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem
platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija
trebao rok duži od 15 dana.

Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

S poštovanjem,

Melisa Skender

Spojite s ovim

Od: Mirjana Hrženjak
Grad Velika Gorica


Attachment Skender sken odgovora 0001.jpg
1.5M Download

Attachment Skender sken odgovora 0002.jpg
1.3M Download


Poštovana,
U privitku prosljeđujem tražene informacije.

S poštovanjem,

Mirjana Hrženjak
Zamjenica službenice za informiranje
Grad Velika Gorica

Tel. 01/6269-900
e-mail: [e-mail adresa]

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Mirjana Hrženjak
Grad Velika Gorica


Attachment Skender sken odgovora 0001.jpg
1.5M Download

Attachment Skender sken odgovora 0002.jpg
1.3M Download

Attachment Subvencije izvan javnog sektora 2016.xlsx
34K Download View as HTML

Attachment Subvencije izvan javnog sektora 2017.xlsx
28K Download View as HTML


Poštovana,
Ispričavam se što prethodno omaškom nisam priložila kartice subvencija izvan javnog sektora te Vam ih stoga sada prosljeđujem.

S poštovanjem,

Mirjana Hrženjak
Zamjenica službenice za informiranje
Grad Velika Gorica

Tel. 01/6269-900
e-mail: [e-mail adresa]

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Grad Velika Gorica može: