Financiranje medija

Pisani zahtjev podnositelja Melisa Skender za Općina Dvor

Zahtjev je uspješan.

Od: Melisa Skender

Za: Općina Dvor

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih
sljedeće informacije:
- Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. sklopljeni ugovori
o materijalnim uslugama (usluge informiranja, usluge objave
službenih akata, oglasa i natječaja te drugo) uz informaciju o
predmetu i vrijednosti ugovora te iz koje je proračunske stavke
plaćen po godinama za svaki medij.
- Popis medija koji su tijekom 2016. i 2017. godine primali
subvencije
ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja,
diskrecijskom
odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima
po godinama za svaki medij.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem
platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija
trebao rok duži od 15 dana.

Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

S poštovanjem,

Melisa Skender

Spojite s ovim

Od: Stevo Paripović
Općina Dvor

Vezano za zahtjev za pristup informacijama od 21. listopada 2017. godine,
dostavljamo Vam slijedeće informacije:
 
- U 2016. godini Općina Dvor je putem Glasila d.o.o. za grafičku i
nakladničku djelatnost, marketing i poslovne usluge, Ul. Dragutina Ceraka
2/1, 44250 objavila službene akte, a za to je plaćeno 28.900,01 kuna sa
pozicije R 049.
- U 2016. godini Općina Dvor je Knjigoveznici Feniks, Jukinačka bb, Glina
za uvezivanje službenih akata platila 2.437,50 kuna sa pozicije R 049.
- U 2016. godini Općina Dvor je Tiskari Domigraf, Ul. Ante Starčevića 13,
44000 Sisak za tiskanje pohvalnica i zahvalnica platila 2.675,00 kuna sa
pozicije R 049.
- U 2016. godini Općina Dvor je u Večernjem listu objavila tri natječaja i
to natječaj za imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice Dvor za koji je
plaćeno 1.408,75 kuna sa pozicije R 038, te dva natječaja za dodjelu
studentskih stipendija za akademsku 2016./2017. godinu s tim da je za
jedan natječaj plaćeno 1.671,25 kuna, a za drugi natječaj plaćeno je
1.540,00 kuna, sve sa pozicije R 038.
- Tijekom 2016. godine Općina Dvor nije niti jednom mediju isplaćivala
subvencije ili donacije iz proračuna.
 
- U 2017. godini Općina Dvor je putem Glasila d.o.o. za grafičku i
nakladničku djelatnost, marketing i poslovne usluge, Ul. Dragutina Ceraka
2/1, 44250 objavila službene akte, a za to je plaćeno 12.261,25 kuna sa
pozicije R 049.
- U 2017. godini Općina Dvor je Knjigoveznici Feniks, Jukinačka bb, Glina
za uvezivanje službenih akata platila 2.600,00 kuna sa pozicije R 049.
- U 2017. godini Općina Dvor je Tiskari Domigraf, Ul. Ante Starčevića 13,
44000 Sisak za tiskanje pohvalnica i zahvalnica platila 2.475,00 kuna sa
pozicije R 049.
- U 2017. godini Općina Dvor je u Večernjem listu objavila dva natječaja i
to natječaj za imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice Dvor za koji je
plaćeno 1.408,75 kuna sa pozicije R 038 i natječaj za dodjelu studentskih
stipendija za akademsku 2017./2018. godinu za koji je plaćeno 1.540,00
kuna sa pozicije R 038.
- U 2017. godini Općina Dvor je u Večernjem listu objavila kandidacijske
liste za izbor članova Općinskog vijeća Općine Dvor, za izbor općinskog
načelnika Općine Dvor i za izbor zamjenika općinskog načelnika Općine Dvor
iz reda pripadnika hrvatskog naroda, te rezultate izbora za članove
Općinskog vijeća Općine Dvor, općinskog načelnika Općine Dvor i zamjenika
općinskog načelnika Općine Dvor iz reda pripadnika hrvatskog naroda, a za
to je ukupno plaćeno 15.117,50 kuna sa pozicije R 001-1.
- Tijekom 2017. godine Općina Dvor nije niti jednom mediju isplaćivala
subvencije ili donacije iz proračuna.
 
S poštovanjem,
 
Stevo Paripović
Službenik za informiranje
 

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Općina Dvor može: